[Clearance Sale] Bottle Green Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree[Clearance Sale] Bottle Green Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out

Bottle Green Banarasi Patola Silk Saree

₹ 3,995 ₹ 5,795
[Clearance Sale] Bottle Green Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree[Clearance Sale] Bottle Green Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out
[Clearance Sale] Haldi Yellow Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree[Clearance Sale] Haldi Yellow Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out
Dark Pink Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - SareeDark Pink Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out
[Clearance Sale] Orange Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree[Clearance Sale] Orange Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out
[Clearance Sale] Rani Pink Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree[Clearance Sale] Rani Pink Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out
Coral Red Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - SareeCoral Red Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out
[Clearance Sale] Coral Red Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree[Clearance Sale] Coral Red Banarasi Patola Silk Saree - by - Manjubaa - | - Saree
Sold out
}